Monumenten

Eind 2001 werd door de staatssecretaris van Cultuur bepaald dat de monumentenzorg onafhankelijk toezicht nodig had om de kwaliteit te waarborgen. Als gevolg hiervan werd in 2005 een onafhankelijke landelijke inspectie opgericht: de Rijksinspectie voor de Monumentenzorg. Kort na de oprichting is deze kleine inspectie met drie andere inspecties op het gebied van het cultureel erfgoed gefuseerd tot de Erfgoedinspectie.
In 2009 is binnen de Erfgoedinspectie het toezicht op de gebouwde monumentenzorg samengevoegd met het toezicht op de archeologie.

Meer over de taken en werkwijze op het gebied van de gebouwde monumentenzorg leest u op deze pagina's. U kunt hier ook onze inspectierapporten en overige publicaties downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons of over het toezicht op de monumentenzorg dan vragen we u zo mogelijk hiervoor ons speciale vragenformulier te gebruiken.

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden, abonneer u dan op onze nieuwsberichten.

sfeer afbeelding

Zoeken
Erfgoedinspectie