Monumenten

Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de monumentenzorg. Provincies zien er op toe dat gemeenten hun taak niet verwaarlozen. Het Rijk (i.c. de Erfgoedinspectie) houdt sinds 1 oktober 2012 geen toezicht meer op de omgang van rijksmonumenten door gemeenten.

Eind 2001 werd door de staatssecretaris van Cultuur bepaald dat de monumentenzorg onafhankelijk toezicht nodig had om de kwaliteit te waarborgen. Als gevolg hiervan werd in 2005 een onafhankelijke landelijke inspectie opgericht: de Rijksinspectie voor de Monumentenzorg. Kort na de oprichting is deze inspectie met drie andere inspecties op het gebied van het cultureel erfgoed gefuseerd tot de Erfgoedinspectie. 
In 2012 is de wet gewijzigd, waardoor de provincies toezicht houden op de taakuitvoering door de gemeenten.

U kunt hier onze inspectierapporten en overige publicaties downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons of over het toezicht op de monumentenzorg dan vragen we u zo mogelijk hiervoor ons speciale vragenformulier te gebruiken.

sfeer afbeelding

Zoeken
Erfgoedinspectie