Gemeente Doesburg, verslag 2e nagesprek inspectie instandhouding rijksmonumenten - september 2010

Inspectierapport | 20-09-2010
Afdeling: Monumenten

Omschrijving

In vervolg op de inspectie naar instandhouding van rijksmonumenten in de gemeente Doesburg is een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de verbeteracties. Zie de brief en het verslag van het natraject. Vervolgens is ruim een jaar later opnieuw een gesprek gevoerd met de gemeente. De aanbiedingsbrief en het verslag van dit gesprek kunt u hieronder lezen.

Downloads


Zoeken
Erfgoedinspectie