Toezicht op naleving van de Wbc

De Erfgoedinspectie te Den Haag is belast met het toezicht op de naleving van de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc, art. 15-19) en controleert regelmatig of door de Wbc beschermde voorwerpen aanwezig zijn op de bij haar bekende locatie. Daartoe houdt de Erfgoedinspectie regelmatig contact met de eigenaren en de beheerders van de wettelijk beschermde voorwerpen en verzamelingen. Eigenaren en beheerders zijn verplicht de Erfgoedinspectie toe te laten voor controle op de aanwezigheid. De eigenaren ontvangen periodiek een vragenlijst van de Erfgoedinspectie om bijvoorbeeld contactgegevens te actualiseren en andere meldingen te doen die van belang kunnen zijn met betrekking tot de voorwerpen. Bovendien registreert de Erfgoedinspectie alle tussentijdse meldingen van verplaatsingen.


Zoeken
Erfgoedinspectie