Plaatsing van voorwerpen op de Wbc-lijst

Niet alle voorwerpen komen in aanmerking voor plaatsing op de Wbc-lijst. Hieronder leest u aan welke criteria voldaan, en welke procedure gevolgd moet worden.


Zoeken
Erfgoedinspectie