Plaatsing van voorwerpen op de Wbc-lijst

Niet alle voorwerpen komen in aanmerking voor plaatsing op de Wbc-lijst. Hieronder leest u aan welke criteria moet worden voldaan en welke procedure gevolgd wordt als de Minister van OCW besluit tot aanwijzing over te gaan.


Zoeken
Erfgoedinspectie