In Nederland beschermde voorwerpen

Sinds 1 februari 1984 beschikt Nederland over de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc). De Wbc heeft als doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Aan zulke voorwerpen wordt een beschermde status toegekend, waarna ze op een lijst geplaatst worden. Voorwerpen die op de Wbc-lijst staan, mogen niet zonder toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar het buitenland worden uitgevoerd.


Zoeken
Erfgoedinspectie